O
Plejliste
Prijavite se
4

20221109 playlist

Pridruži se
PregledZnačke znanja

20221109 playlist

Pridruži se

4znački znanja aktivnosti

Badgecraft drži i razvija ovu platformu sa vodećim obrazovnim organizacijama. Program Evropske unije Erasmus+ odobrio je sufinansiranje za izradu prve verzije ove platforme. Kontaktirajte support@badgecraft.eu.
Platforma
Promenite na drugi jezik:
Kofinansirano kroz Erasmus+ program Evropske Komisije
Početna stranicaMapaAktivnostiPlejliste